Hans Rosander får ingen behandling för sin lungcancer

När Hans Rosander fick veta att hans envisa torrhosta berodde på lungcancer kände han sig ändå trygg med beskedet att han snabbt skulle få hjälp. Nu, snart fyra månader senare, väntar han fortfarande på behandling.
– Vi känner sådan vanmakt och hjälplöshet. Det är ju en väldigt dålig prognos för lungcancer, men man måste väl ändå försöka rädda en människa, säger hans fru Sarah.