Halkade på löv och tappade pizzan – nekas skadestånd

En kvinna halkade på våta löv och kastanjer utanför pizzerian. Hon tyckte att kommunen bar skulden för att inte ha städat parkeringen, men får kalla handen.