Eldade bajs på skräpig tomt – kommunen ryter ifrån

Skrot, hushållsavfall och rester av uppeldade sopor och bajs. Det är vad miljöenheten i Laholms kommun fick möta när de besökte en tomt i kommunen. Nu kräver kommunen att tomtägaren vidtar åtgärder.