Klart med fastighetsaffär i Älekulla

Åke Magnus Perslow, 74 år, från Mjöbäck har tagit över fastigheten på Gunnarsjö Änkeshult 2 i Älekulla från Herbert Johanssons dödsbo.