Här är biverkningarna av vaccinet mot corona

När Storbritannien godkände Pfizers vaccin blev också listan med biverkningar offentlig. Bland de vanligaste biverkningarna finns feber, muskelvärk och frossa av vaccinet mot covid-19. Samma vaccin ser ut att bli först ut i EU och Sverige.

ANNONS
|

På onsdagen kom nyheten att Storbritannien godkänner ett vaccin för att vaccinera befolkningen mot covid-19. Det är Pfizer/Biontechs vaccin som fått ett så kallat nödgodkännande av det brittiska läkemedelsverket.

Storbritanniens hälsominister säger till brittiska medier att man är redo att börja med de första vaccinationerna redan i nästa vecka. Men Sverige och EU får vänta en stund till innan ett vaccin kan godkännas och börja ges.

Veronica Arthurson, chef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.
Veronica Arthurson, chef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket. Bild: Jeanette Hägglund

– Man ska vara medveten om att det är ett nödgodkännande som Storbritannien har gett. Vissa länder har valt att använda det, men den möjligheten finns inte i Sverige. I EU jobbar man istället med att snabba upp processen maximalt för ett fullgott godkännande, säger Veronica Arthurson, chef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

ANNONS

Då kan det godkännas i EU

Det är dock sannolikt att det första vaccinet som kommer att godkännas i EU är samma vaccin som i Storbritannien. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gått ut med ett preliminärt beslutsdatum den 29 december för Pfizer/Biontechs vaccin. Den 12 januari är det dags för beslut om Modernas vaccin.

– Förutsatt att underlagen är tillräckliga och inget oväntat tillstöter så kan det sedan gå rätt snabbt för EU-kommissionen att fatta det formella beslutet. I så fall kan vaccinationen, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar, sannolikt påbörjas i januari i Sverige, säger Veronica Arthurson.

Det har spekulerats mycket kring eventuella biverkningar av vaccinerna och det har läckt uppgifter från läkemedelsbolagens fas 3-tester på människor. Men först i och med ett godkännande offentliggörs hela det vetenskapliga underlaget.

Då släpps även produktinformationen som riktas till vårdgivare och till patienter, där det bland annat står hur vaccinet ska tas och vem som inte ska ta det. Dessutom listas alla kända biverkningar.

Vanligaste biverkningarna

I och med att Pfizers vaccin nu nödgodkänts i Storbritannien så finns också en lista över biverkningar, en del så vanliga att fler än var tionde som vaccineras kan räkna med att drabbas.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än en av tio användare)

ANNONS

• Smärta vid injektionsområdet

• Trötthet

• Huvudvärk

• Muskelsmärta

• Frossa

• Ledsmärta

• Feber

Vanliga (kan förekomma hos upp till en av tio användare)

• Svullnad vid injektionsområdet

• Rodnad vid injektionsområdet

• Illamående

Ovanliga (kan förekomma hos upp till en av 100 användare)

• Förstorade lymfkörtlar

• Sjukdomskänsla

Vanligt vid vaccinationer

Alla dessa biverkningar tillhör de man brukar se vid vaccinationer mot olika infektionssjukdomar.

– Generellt sett är de vanligaste biverkningarna av vaccination lokal ömhet, svullnad och rodnad kring injektionsområdet. Även systemiska reaktioner som muskelsmärta, huvudvärk, feber och trötthet är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar, säger Veronica Arthurson.

Det går i dagsläget inte säga vilka allvarliga biverkningar som vaccinerna mot covid-19 kan ha. Läkemedelsverket kommer bevaka och utreda alla signaler om misstänkta biverkningar, till exempel autoimmuna reaktioner, efter att vaccinet godkänts.

– Vissa potentiella biverkningar kan ta lång tid att utvecklas och därefter kan det ta tid innan en person får en diagnos. Just därför är det så viktigt att rapportera in misstänka biverkningar och följa upp säkerheten för vaccinerna även efter godkännande, säger Veronica Arhurson.

I den brittiska patientinformationen om Pfizers vaccin framgår också att den ännu inte är godkänd för personer under 16 år. Det står också att gravida bör rådfråga sin läkare först, samt att man av försiktighetsskäl bör undvika att bli gravid inom två månader efter att ha blivit vaccinerad.

ANNONS
ANNONS