Spökkök, coronahund och giggare är några av de 36 nya orden som har tillkommit i det svenska språket.
Spökkök, coronahund och giggare är några av de 36 nya orden som har tillkommit i det svenska språket. Bild: Annika Karlbom

Här är alla 36 nya ord 2021 – i spåren av pandemin

Coronahund, hybridarbete, maskne – eller vaccinpass. Likt förra året sätter pandemin sin prägel på de nya orden som har tillkommit i det svenska språket.

ANNONS
|

Listan över nya ord för 2021 består av 36 ord men det är inte bara ord relaterad till coronapandemin som dominerar. Det finns ord som också har präglats av klimatfrågan och gängkriminalitet. På listan förekommer det ord som svinnmål, tippningspunkt, nettonollmål och gangfluencer.

– Pandemin kommer att ge avtryck både i språket och tillvaron även i framtiden. Ord som definitivt är här för att stanna är alla de coronahundar vi skaffat det senaste året, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Isofs avdelning Språkrådet i ett pressmeddelande.

Här är alla ord i nyordslistan

Anosmi = frånvaro av luktsinne

Coronabubbla = tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset

Coronahund = husdjur som har skaffats under pandemin

Delningsboende = kollektiv boendeform där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service

Djuränkling = Husdjur som behöver ny ägare efter att den förre har avlidit

Domedagsskrollande = överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd

Eftervåld = psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp

Fono = rädsla för normalitet

Gangfluencer = personer i gängkriminella nätverk som använder sociala medier för att visa sin livsstil

Gaslighta = manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd

Generation corona = den yngre generationen som påverkas av coronapandemin sett till hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden

Genombrottsinfektion = person som är vaccinerade mot ett visst virus men blir ändå drabbad av samma virus

Giggare = person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster

Hybridarbete = en blandning av att arbeta hemma och på arbetsplatsen

Hybridmöte = möte där deltagarna kan närvara antingen fysiskt eller digitalt

Jobbonär = de som fortsätter jobba även efter att ha nått pensionsålder

Jukeboxbio = biografvisning där publiken väljer både film och starttid

Koldioxidsug = anläggning där man fångar koldioxid från luften

Kryptokonst = digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod

Ljushare = En sorts hjälpmedel som hjälper löpare att hålla en viss hastighet under loppet

Maskne = finnar och andra hudbesvär som orsakas av att bära munskydd eller visir

Metaversum = virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro

Mikrovana = små förändringar i ens vardag som leder till större förändringar på sikt

Mobilitetshubb = anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas

Nettonollmål = mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser

Piratbibliotek = webbsida därifrån man kan ladda ner litteratur olagligt

Postcovid = symtom som är kvar efter insjuknande i covid-19

Snällvägg = plats där man kan ge bort sina kläder exempelvis till andra som är i behov

Spökkök = matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för avhämtning eller utkörning

Svinna = slänga något som hade gått att använda

Svinnlåda = livsmedelsvaror som säljs till nedsatt pris på grund av skönhetsfel, går snart ut eller håller på bli dåliga

Tippingspunkt = en punkt som får bägaren att rinna över, man uppnår alltså en stadie där blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge

Vaccinnationalism = prioriterar att erbjuda egna medborgare vaccin även om behovet kan vara större i andra länder

Vaccinpass = intyg på att man är vaccinerad mot covid-19

Zoomtrötthet = trötthet av att ha deltagit i många videomöte

Återförvildande = återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan

Källa: Årets nyordslista 2021, som sammanställs av Språkrådet och Språktidningen

ANNONS