Sjukhuset tvingas bryta hyrstopp

På en avdelning på Hallands sjukhus Halmstad är personalbristen så akut att man tvingas anlita hyrpersonal – trots ett tidigare beslut som kraftigt begränsar användandet av inhyrd personal.