Kadetter från Halland övade strid nära ryska gränsen

Med tanke på Sveriges och Finlands Nato-ansökan kan man säga att det var säkerhetspolitik på gräsrotsnivå när 20 reservofficerskadetter från MHS i Halmstad var med i en finländsk bataljonsstridsövning nära ryska gränsen.
– Det här är så klart det mest spännande vi gjort under utbildningen, säger Lukas Burle, som i slutet av sommaren tar examen som sergeant i reserven.