Hunduppfödare gick långt över gränsen – döms för brott mot djurskyddslagen

Det var hundar överallt på gården. Så många att ägarna hade svårt att skilja på dem – och för många enligt lagen. Ändå ville gårdsägaren frikännas.