En far och hans båda söner – snart finns arkiv över de tre arkitekternas långa gärning

En pappa och hans båda söner – som alla kunde titulera sig arkitekt SAR. För Elisabeth Fahrman var det en dröm att få gå igenom Oskars, Svens och Hans Nygrens samlade arkiv för att göra det sökbart för allmänheten.