Arrestvakter slog inte larm när intagen förberedde självmord –åtalas för tjänstefel

Arrestvakterna såg den intagne dra lakanet i strimlor, men gjorde inget. Drygt en timme senare hittades mannen med bakbundna händer, med en snara om halsen i färd med att hänga sig själv. Nu åtalas vakterna för tjänstefel.