Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Getteröverket i Varberg.
Getteröverket i Varberg. "Vi skulle kunna använda information från avloppsvattnet som en indikator på aktiv samhällsspridning av virus", säger Alexander Keucken på Vivab.

Vivab om mätning av coronavirus i avloppsvatten

Vivab har inte genomfört mätningar på förekomst av coronavirus i avloppsvatten. Men det pågår en diskussion på Lunds tekniska högskola om eventuella framtida studier kring kartläggning av olika virus i avloppsvatten hos flera va-bolag i södra Sverige.

Alexander Keucken, forskning- och utvecklingschef på Vivab, betonar att det än så länge enbart finns funderingar på att mäta förekomsten av virus i Varbergs och Falkenbergs avloppsreningsverk.

Sedan en längre tid tillbaka har det genomförts den här typen av mätningar i både Stockholm och Göteborg.

– Där har forskare inte enbart titta efter coronaviruset som har kommit upp de senaste månaderna. Deras ingång från början var att titta på bland annat hepatit, calicivirus samt norovirus som är kopplat till vinterkräksjukan, berättar Alexander Keucken, som förutom arbetet på Vivab är universitetslektor i teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola och ledamot inom dricksvattenprogrammet på Chalmers, vilket gör att han har direkta ingångar till universitetsvärlden.

Coronavirus i avloppsvatten

Han berättar att mätningar efter virus i avloppsvatten ger en uppfattning om samhällets hälsostatus.

– Jag brukar säga att allt som återfinns i avloppsvattnet är en spegelbild av samhället.

Eftersom metodiken vad det gäller provtagning och analys redan fanns i Stockholm och Göteborg var det lätt för dem att lägga till ytterligare ett moment och analysera förekomsten av corona när pandemin blev känd.

– Det som gör det lite svårt nu är att det inte går att skilja förekomsten av coronaviruset och andelen aktiva virus. Ett virus kan finnas kvar i avloppssystemet utan att vara aktivt och relevant.

Amsterdam-Schiphols flygplats mätte corona

En studie från Holland, där det gjordes mätningar av avloppsvatten från Amsterdam-Schiphols flygplats, har fått stor massmedial uppmärksamhet.

– En forskargrupp kunde i ett tidigt skede se förekomsten av coronaviruset, vilket inte är konstigt med tanke på vilken stor flygplats Schiphols är med resenärer från hela världen.

– I efterhand var de noga med att påpeka att de inte vet om viruset fortfarande är aktivt. Så i smittspridningssynpunkt finns det en hel del kvar att lära. Nu kan forskare se när det uppkommer en samhällsspridning.

Länssjukhuset kopplat till Getteröverket

Vivab följer utvecklingen och debatten kring den här typen av forskning med stor uppmärksamhet.

Inte minst med tanke på att det i Varberg finns ett stort länssjukhus som är kopplat till Getteröverket.

– Vi skulle kunna använda information från avloppsvattnet som en indikator på aktiv samhällsspridning och få en medvetenhet i ett tidigt skede när någonting är på gång, säger Alexander Keucken.