Varning för afrikansk svinpest – Halland ett riskområde

Flera länder nära Sverige är drabbade av afrikansk svinpest och Jordbruksverket går nu ut med en varning. Fyra län är i riskzonen och Halland är ett av dessa.