Vården bantas för att klara sommaren

Trots flera lockbeten för att få vårdpersonalen att jobba extra står Region Halland inför en tuff sommar. På sjukhusen blir lösningen att minska antalet vårdplatser, medan vissa vårdcentraler drar ner på öppettiderna.
– Det är en svår situation och det känns som att det blir värre för varje år, säger Charlotte Karlsson, ordförande i Kommunals sektion Halmstad Regionen.