Vårdanställd tjuvtittade 400 gånger i patientjournaler

En anställd vid en vårdcentral i Halland gick olovligen in och läste ett stort antal patientjournaler. En rutinkontroll ledde till att personen fick sparken. Nu straffas hen med böter för det omfattande dataintrånget.