Våld mot djur och våld mot barn hänger ihop

Länsstyrelsens djurskyddsenhet vill öka samarbetet med socialtjänst och polis i misshandelsärenden.
– Våld mot djur och våld i nära relationer hänger ihop, säger Linda Rick som är djurskyddshandläggare på länsstyrelsen.