Vaccinationsbokningen stänger när fler 80-åringar bokar på nätet

Region Halland stänger telefonbokningen av covidvaccinering från den 15 april. Få personer rekommenderas ta sprutan och många 80-åringar bokar dessutom digitalt.