Vaccinationer skjuts upp

Problemen kring Astra Zenecas vaccinleveranser får nu stora konsekvenser för Region Hallands vaccinationsplanering. Bland annat försenas starten av vaccinationsfas två.

ANNONS
|

Nästa vecka var det tänkt att regionen skulle börja vaccinera inom fas två, det vill säga 70-plussare, funktionsnedsatta och viss vård- och omsorgspersonal. Så kommer inte bli fallet. Regionen hoppas nu i stället att komma i gång med fas två under veckorna 7 och 8.

Men förändringarna av vaccinationsplanen riskerar att bli betydligt mer ingripande än så framöver. Under tisdagens presskonferens meddelade Folkhälsomyndigheten nämligen att Astra Zenecas kommande vaccin inte rekommenderas för personer över 65 år. Detta riskerar att kräva en omfattande omplanering eftersom tanken hela tiden har varit att Atra Zeneca-vaccinet ska stå för den större delen av vaccinationerna i Sverige.

ANNONS

– Nu kommer vi att behöva rikta de olika vaccinen mot olika åldersgrupper, konstaterar Region Hallands kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier.

Nya besked om vaccinationsplaneringen kan alltså komma framöver.

– Eventuella förändringar i prioritetsordningen får i så fall beslutas av Folkhälsomyndigheten. Tills vidare fortsätter vi enligt den plan som finns i möjligaste mån och anpassar oss efter tillgången på vaccin, säger Wiechel-Steier.

Wiechel-Steier menar att Region Halland är väl rustade för förändringar i planeringen.

– Vi har hela tiden förberett oss på att förutsättningarna kan förändras och har haft luft och flexibilitet i vår planering, säger hon.

Tror ni fortfarande att alla vuxna hallänningar kommer att hinna vaccineras före halvårsskiftet?

– Ja, det är den uppfattningen vi har i nuläget, säger Wiechel-Steier.

En stor grupp hallänningar som riskerar att påverkas negativt av dagens besked är 70-plussarna.

Hur ska de ta emot dagens besked?

– Vi har inte kunnat ge den gruppen tydligare information än vi har gjort tidigare. Vi kommer att ha olika informationsinsatser när det blir deras tur och de kommer inte att kunna missa när det är deras tur, säger Wiechel-Steier.

Region Hallands tanke är att de äldsta bland 70-plussarna ska vaccineras först, och att gruppen får information via brev i tur och ordning. Sedan följer vaccinationen av funktionsnedsatta inom LSS. Även dessa informeras via brev om hur bokning kommer att gå till. Vård- och omsorgspersonalen har i viss mån redan börjat vaccineras parallellt med fas ett och informeras av sina arbetsgivare.

ANNONS
ANNONS