I en motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att det skyndsamt inrättas en halländsk coronakommission. ”Vi är övertygade om att det finns lärdomar att dra”, säger gruppledare Agnes Hulthén.
I en motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att det skyndsamt inrättas en halländsk coronakommission. ”Vi är övertygade om att det finns lärdomar att dra”, säger gruppledare Agnes Hulthén. Bild: Jonas Ekströmer/TT, Håkan Johansson och Jari Välitalo

V vill se en halländsk coronakommission

Halland bör analysera och dra lärdomar av sin hantering av coronapandemin. Det menar Vänsterpartiet och föreslår nu i en motion till regionfullmäktige att det skyndsamt inrättas en halländsk coronakommission.

ANNONS
|

– Det handlar inte i första hand om att leta fel, utan om att hitta både våra svagheter och styrkor. Det här är ju inte sista gången som vi kommer att hamna i en kris och vi är övertygade om att det finns lärdomar att dra, säger Agnes Hulthén, Vänsterpartiets gruppledare i regionfullmäktige.

En coronakommission, med uppdrag att utvärdera de insatser som gjorts för att begränsa spridningen av coronaviruset, finns redan på nationell nivå. Den tillsattes av regeringen i juni förra året och kom med en första delrapport i december. Där pekar man bland annat ut en rad brister inom äldreomsorgen, som kan ha påverkat antalet sjuka och avlidna äldre.

ANNONS

Många frågor att titta på

Men Vänsterpartiet i Halland anser att det även behöver tas ett regionalt helhetsgrepp. I sin motion till regionfullmäktige föreslår man att det tillsätts en grupp med representanter från högskolan, fackföreningar, regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhället.

– Många verksamheter är ju nu hårt belastade och vi vill inte lägga sten på börda. Samtidigt kan en regional utredning hjälpa oss med den pågående pandemihanteringen och underlätta införandet av åtgärder från nationell nivå, säger Agnes Hulthén.

Bland de frågor som den halländska coronakommissionen skulle hantera nämns vad som eventuellt hade kunna minska smittspridningen i Halland, tillgång till skyddsutrustning, bemanning och kvalitet i äldreomsorg och sjukvård samt samverkan mellan regionen och kommunerna.

Region och kommuner samverka mer

– Det stora problemet, som även den nationella kommissionen lyft, är just samverkan mellan region och kommun. I dag har vi exempelvis olika journalsystem. Vi skulle även redan nu kunna samverka mer kring rekrytering av personal och kompetensutveckling. Det faktum att Halland är ett turistlän och att många pendlar till jobbet behöver också belysas kopplat till smittspridningen, säger Agnes Hulthén.

Hon och partikollegorna i regionen hoppas nu på en snabb hantering av motionen.

– Halland har en tradition att gärna lyfta det vi är bra på, men vi behöver även titta på de områden där vi kan bli bättre.

ANNONS
ANNONS