Utbildningsminister Mats Persson (L) hyllar vindkraftsutbildning i Varberg

Till hösten startar en ny yrkeshögskoleutbildning på Campus Varberg för vindkraftsprojektörer. Det blir den tredje på skolan med inriktning på förnyelsebar energi, något som väckt reaktioner från landets utbildningsminister.