Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Anders Åkvist, tf regional chefläkare Region Halland. Bild: Jari Välitalo
Anders Åkvist, tf regional chefläkare Region Halland. Bild: Jari Välitalo

Uppdaterade pandemiplanen hjälper i krisläge

Region Halland har uppdaterat sin pandemiplan. Där beskrivs vilka åtgärder som behöver vidtas i olika lägen. En sak som nämns är det ökade behovet av bårplatser för avlidna.

En epidemi- och pandemiplan behövs för att organisationen ska ha en beredskap för en pandemi med de risker och sårbarheter som en sådan kan innebära. Den tidigare planen var upprättad efter svininfluensan i första hand.

– Folkhälsomyndigheten har under det gångna året kommit med en ny vägledning för pandemiplanering och den nya planen har kompletterats utifrån detta, säger Anders Åkvist, tillförordnad regional chefläkare i Region Halland.

I den 33 sidor långa planen definieras tre beredskapsnivåer: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Region Halland befinner sig sedan mitten av förra veckan i stabsläge.

Vad ska till för att det ska bli förstärkningsläge?

– Vissa regioner har bedömt att situationen nu är så allvarlig att de har förstärkningsläge. Vilken beredskapsnivå som regionen har beror på hur allvarligt läge man bedömer sig ha och det handlar om hur kritisk situationen är i olika avseenden, säger Anders Åkvist.

Det står också att WHO har bedömt 18 icke-medicinska åtgärder och funnit att evidensen är låg. Vad menas med det?

– Många av de åtgärder som man kan vidta för att försöka minska smittspridningen har visat sig ha bristfällig effekt.

Folkhälsomyndigheten uppskattar ökat behov av bårplatser för avlidna. Vad menas med det?

– Precis det som beskrivs. Vid en pandemi, med många sjuka samtidigt, ökar risken att fler än vanligt också avlider. Då behöver det finnas en beredskap för detta.

Det står det att man ska utbilda i att vaccinera. Vilka ska utbildas?

Fler kan behöva vaccinera än normalt vid ett stort utbrott och då vaccin finns. Det kan tex handla om vårdpersonal som vanligtvis inte vaccinerar.

Vissa delar av pandemiplanen är maskad med hänvisning till att Region Halland kan bli sårbar om främmande makt kan ta del av den informationen. Till exempel är vilka som ingår i epidemiledningsgrupp information som maskats.

Pandemiplanen är inte utformad för det nya coronaviruset/covid -19 men den är i allra högsta grad tillämpningsbar nu. Smittskyddsläkare Maria Löfgren har upprättat den och den används för hela organisationen.