Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Unikt samarbete när lantmäterierna ska hjälpas åt

Nu inleds ett unikt samarbete när de lokala lantmäterierna i Halmstad och Varberg ska samarbeta. Förhoppningen: Kortare köer.

Vem äger den åkern och den villatomten och vilka är ansvariga för den där vägen? Lantmäteriet vet. Och det har de vetat sedan 1600-talet. Lantmäteriet är en av de äldsta delarna i statsförvaltningen.

På 1990-talet öppnade lagstiftningen för kommunala lantmäterier. I dag finns därför Lantmäteriet som servar hela landet, med undantag för de 39 kommuner som har egna lantmäterimyndigheter.

Varberg och Halmstad tillhör de kommuner som har egna lantmäterier. Varje lantmäteri är en egen självständig myndighet. Och? Vad spelar det här för roll?

Jo, Halmstad och Varberg ska nu börja samarbeta och samarbetet är unikt i landet. Svante Nilsson som är chef för lantmäteriet i Varberg och Jan Lindeberg som är chef för lantmäteriet i Halmstad har studerat juridiken noga för att kunna inleda samarbetet.

– Vi vill gå i bräschen och ha modet att testa det här, säger Svante Nilsson.

– Det vi gör nu följs med stort intresse bland andra kommunala lantmäterier i landet, säger Jan Lindeberg.

Många ärenden ibland

Antalet ärenden som lantmäterierna får in skiljer sig åt år från år. Ibland sker många fastighetsaffärer, ibland färre. Men alla led i planeringen för mark och byggnation är beroende av lantmäteriets beslut. I Varberg har man tidvis haft långa köer hos lantmäteriet. Samarbetet ska förhoppningsvis råda bot på det så att privatpersoner, kommunen och företag kan få snabbare beslut.

Lagstiftningen på området omöjliggör samarbete kring sådant som villatomter. Samarbetet gäller så kallade anläggningsförrättningar, som har med samägda ytor för vatten- och avlopp och vägar – men i slutändan ska det förhoppningsvis innebära kortare köer för alla som är i kontakt med lantmäteriet.

– Köerna och effektiviteten i vårt arbete diskuteras även på riksplanet. Det är inte bra när det blir köer. Enskilda drabbas och stora ekonomiska värden berörs, säger Svante Nilsson.

Praktisk lösning

Rent praktiskt går samarbetet ut på att Svante Nilsson nu får möjlighet att ge ärenden som rör Varberg till den personal som jobbar under Jan Lindebergs ledarskap. Just nu är det Varberg som behöver kapa köer, men Varberg kommer också kunna hjälpa Halmstad. Några egentliga risker ser de inte.

– Det här är ett litet steg som är juridiskt möjligt att göra för att komma ner med kötiderna. Vi ser stora vinster med detta, säger Svante Nilsson.