Unga kvinnor väljer bort hormonella preventivmedel

Allt fler unga kvinnor söker hormonfria alternativ för att undvika graviditet och begrepp som ”fertilitetsförståelse” har fått en renässans på sociala medier. Samtidigt varnar gynekologer för bristande effektivitet.
– Det är en utveckling vi följer både regionalt, nationellt och i Norden, säger Helena Hognert, överläkare i gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhus.