Ukrainska kvinnor misstänks ha utnyttjats som arbetskraft i Halland

Tre ukrainska kvinnor misstänks ha utnyttjats till att utföra städarbete åt ett företag i Halland utan att få skälig lön. Efter att anmälan kommit in från Migrationsverket hanteras nu ärendet av polisens enhet för internationell och grov organiserad brottslighet, Igob, i Göteborg.