Två händelser lex Maria-anmäls

En gynekologisk operation slutade på intensiven och urinblåsan skadades troligen permanent på en annan patient vid en operation. De båda händelserna har anmälts enligt lex Maria.