Två brandstationer har sänkt förmåga

I Vessige och Kungsäter behöver man inte längre uppnå basförmåga på brandstationerna. Under dagtid måndag till fredag räcker det med inledande förmåga, då färre än tre brandmän är i tjänst.