Tumör missades – patient dog

En patient dog av spridda cancertumörer. Ett år tidigare hade en röntgen gjorts där tumören i bukspottskörteln missades. Nu anmäls händelsen.