Tre Hallandskommuner söker stöd hos EU för att bli arbetsförmedlare

Efter att Arbetsförmedlingen ratat Hylte och Falkenbergs idé om ett pilotprojekt, vänder sig Hallandskommunerna istället till EU.