Trafikolycka på E6 – två lastbilar inblandade

En olycka mellan två lastbilar påverkar trafiken på E6, i södergående riktning.