Totalförsvaret ska stärkas – Halland i nytt civilområde

Halland ska ingå i ett nytt civilområde tillsammans med Västra Götaland för totalförsvaret. Ändringen görs för att stärka motståndskraften i krissituationer och krig – vilket även berör 60 myndigheter.