Tonårsdrickandet ökar om de bjuds hemma

Tillåtande föräldrar ökar ungdomars alkoholdrickande. Trots det har var fjärde förälder i Halland bjudit sin 15-åring på alkohol.

ANNONS
|

Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Undersökningen visar också att Halland är ett av de län där föräldrarna är mest benägna att bjuda.

Här har 26 procent av föräldrarna bjudit sin 15-åring på alkohol någon gång, jämfört med 22 procent i landet som helhet.

– Det finns nog flera förklaringar. En kan vara att vi i södra Sverige har mer kontinentala vanor än de som bor i norra delarna av landet, säger Carina Boman, samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på länsstyrelsen i Halland.

ANNONS

Hon menar att det på flera mindre orter runt om i Halland finns en ålderdomlig kultur som lever kvar.

– I bondesamhällen ansåg man ofta att en person kunde börja dricka alkohol efter konfirmationen. Trots att bondesamhället inte lever kvar, så gör kulturen det, säger hon.

Såväl svensk forskning som flera regionala och internationella jämförelser visar att föräldrars attityd spelar stor roll för ungdomsdrickandet. Enligt Sifos undersökning bjuder skånska föräldrar sina 15-åringar på alkohol i klart större utsträckning än föräldrar i resten av landet.

Och enligt Statens folkhälsoinstitut dricker de skånska ungdomarna också betydligt mer alkohol än övriga svenska ungdomar gör.

– Många tror att om de bjuder sina barn på lite alkohol hemma så kommer de bara att dricka det, men alla studier visar att det är fel, säger Carina Boman.

Hon tycker att det viktigaste man som förälder kan göra är att börja prata med andra föräldrar till tonårsingar.

– Man kanske tror att man är den enda som inte bjuder sin 15-åring, men om man vet att man inte är ensam är det lättare att säga nej.

Visa intresse för din tonårings nyårsplaner.

Om din tonåring frågar om alkohol – förklara att det inte är okej att bjuda minderåriga på alkohol eftersom hjärnans utveckling kan ta skada. Stå på dig.

Enas om gemensamma regler kring alkohol med andra föräldrar, så blir det enklare för både barn och vuxna att säga nej.

Vädja till äldre syskons klokhet om att inte förse yngre med alkohol inför nyår eftersom det ökar risken för våld, ofrivilligt sex och konflikter.

ANNONS