Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

1/2

Tillsatser i mat inte bara av ondo

I dagarna diskuterar forskare, professorer och livsmedelsbranschen kemi på hög nivå. Ämnet är nämligen för- och nackdelar med tillsatser i mat.

Konferensen utgår från professorerna Jan Delcour och Youling Xiongs arbete, som i januari mottog Bertebos pris för sin respektive forskning på området. 
– Vi har fyra områden som vi lyfter fram på de här konferenserna, för två år sedan var det landsbygdsutveckling, nu är det livsmedel- och animalieproduktion. Sedan har vi växtodling och produktion och ekologi också, förklarar Carl Anders Helander, vd för Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) som arrangerar konferensen tillsammans med Bertebo. 

Jan Delcours forskning har varit banbrytande för spannmålsutvecklingen. Han har kartlagt beståndsdelar som höjer kvaliteten, ett exempel är enzymers funktionella egenskaper. Under måndagsförmiddagen pratade doktor Charlotte Horsmans Poulsen från Danmark om hur enzymer kunde användas för att lyfta fram så kallade "clean labels". Då menas livsmedel som dels redogör öppet för hela produktionskedjan och som konsumenter förstår sig på, bland annat genom varudeklarationen.

Tillsatser i maten är inte bara av ondo.
– Ett exempel på enzym som kan användas är lipase, som är en helt naturlig beståndsdel i mjöl. När det bryts ut har det en koagulerande effekt på bröddegar, det ger både bättre jäsning och en mer hanterlig deg, sade Charlotte Horsmans Poulsen bland annat.    
Under måndagsförmiddagen låg fokus på enzymer för att senare mer gå över på Youling Xiongs animalieforskning om tillsatser i bland annat kött. Hans resultat är banbrytande för hur proteiner och peptider fungerar, han har undersökt samspelet mellan naturliga och kemiska tillsatser som ett sätt att höja kvaliteten. 

Även om de drygt 50 deltagarna var forskare och branschfolk var konsumentreaktioner på tillsatser i livsmedel en röd tråd genom konferensen. Professor Joachim Scholderer från Schweiz redogjorde för utvecklingen av krav på livsmedelsområdet, från kvalitet, matsäkerhet (efter e.coli-utbrott i England- 93) och hälsa till fokus på hållbarhet de senaste sex åren.
– Det har resulterat i oändligt många olika märken och organisationer som ska säkerställa att produkten är hållbar eller miljövänlig. Allt är så uppblandat i det här konceptet att det som verkligen betyder något försvinner i mängden, sa han bland annat.
    
Han tror också att exempelvis klimatförändringarna kan bidra till andra förutsättningar framöver då nya länder kan bli aktuella för stor spannmålsproduktion.
– Det är upp till oss i livsmedelsindustrin att bestämma vad som ska hända i framtiden.