Svårt för Halland att miljömålen

Hallands län kommer inte nå miljömålen 2020. Med miljömålskonferensen ville Länstyrelsen i Halland inspirera till en fortsatt kamp.