Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetsmiljön viktig. ”När omvårdnaden tappas bort ökar patientdödligheten och vårdskadorna”, säger sjuksköterskestudenten Therese Kleveland, som har skrivit ett examensarbete om hur arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten.

”Stressen ökar dödligheten i vården”

Snart ska Therese Kleveland ut i ett arbetsliv präglat av stress. Hon reagerar mot regionens kortsiktiga lösningar på sjuksköterskebristen, och har skrivit en uppsats om hur dålig arbetsmiljö i vården får direkta konsekvenser för vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Therese Kleveland, 32, läser till sjuksköterska på Campus Varberg. Efter årsskiftet tar hon steget ut i ett yrke som visserligen känns givande, men där arbetsmiljön har blivit allt mer pressad.

– Jag kommer kämpa för en bra arbetsmiljö, och är ändå försiktigt positiv. Det finns många små uppror som kanske kan få upp ögonen på politiker och allmänhet för att situationen är ohållbar, säger hon.

När det var dags att skriva c-uppsats valde Therese att fokusera på hur sjuksköterskornas arbetsmiljö påverkar patientsäkerhet och omvårdnadskvalité.

Tillsammans med studiekamraterna Linn Backman och Malin Wetterlöv gjorde hon en gedigen litteraturstudie i ämnet, och kom fram till att arbetsbelastningen är avgörande.

- När sjuksköterskor tvingas göra prioriteringar på grund av tidsbrist är det lätt att omvårdnaden tappas bort. Det ökar patientdödligheten och vårdskadorna, exempelvis blir det fler fallolyckor och vårdrelaterade infektioner, säger hon.

Omvårdnad handlar om att se patienten, göra en helhetsbedömning och gå bortom det rent medicinska.

– I Sverige bortprioriteras ofta den sociala biten, att prata eller trösta. Men när samtal inte hinns med kan viktig information tappas bort, och om patienten inte har förstått sin behandling kan det leda till återinskrivningar, säger hon.

I en HN-artikel nyligen slog sjuksköterskor på en medicinavdelning i Varberg larm om hur hyrpersonal ökar stressen. Therese provoceras av uttalandet från Mikaela Waltersson (M), driftnämndens ordförande, om att cheferna inte signalerat att patientsäkerheten är hotad.

– Forskningen visar något annat. Det verkar lätt att avfärda sjuksköterskorna på golvet bara för att en högre chef säger något annat, men det är vi som ser vad som händer, säger hon.

Att använda sig av bemanningspersonal är fel väg att gå, anser Therese. Istället borde regionen satsa på rimliga löner, en bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter, för att få sjuksköterskorna att vilja stanna.

Delaktighet är också en nyckel, enligt Therese, som anser att sjuksköterskor behöver sitta med i beslutsfattande organ.

– Informationen når ofta inte uppåt, och det är lätt att omvårdnaden glöms bort. Det är mycket fokus på detaljnivå, budget och kostnadseffektivitet. Att då få in röster som talar för patientens sak - det är viktigt, säger hon.