Stora Enso investerar 120 miljoner kronor i Hyltebruk

20 nya jobb skapas när Stora Enso investerar 120 miljoner kronor i byggandet av en ny anläggning för produktion av biokompositgranulat vid bruket i Hylte.

ANNONS
|

– Investeringen är ett resultat av flera års utvecklingsarbete av biokomposit som vi tror har stor potential när det gäller att ersätta plast i ett stort antal olika produkter. Den nya produktionsanläggningen kommer att passa perfekt in i vår befintliga verksamhet, säger Håkan Naij, brukschef på Stora Ensos bruk i Hylte.

Stora Enso kan utnyttja befintliga resurser i form av en industriell infrastruktur, lokal råvaruförsörjning och en mycket kompetent personalstyrka. Totalt beräknas arbetsstyrkan i Hylte att öka med motsvarande 20 heltidsanställda.

Biokompositgranulat gör det möjligt att ersätta en stor del av det fossilbaserade materialet, i produkter som vanligtvis tillverkas av plast, med förnybart trä. Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2018. Produktionen kommer att ha en årlig kapacitet på cirka 15 000 ton per år. Inkörningen av den nya anläggningen med denna nya typ av tillverkning beräknas ta 2–3 år.

ANNONS
ANNONS