Stor påverkan på tågtrafiken i Halland mellan 6 och 8 oktober

Inga tåg kommer att kunna köra varken till eller från Göteborg central helgen den 7-8 oktober. Trafikverkets omfattande arbete drabbar resenärerna med bland annat längre restider.