Stefan Pålsson blir ny ordförande för S i Halland

Socialdemokraternas nye distriktsordförande i Halland heter Stefan Pålsson. Han har tre tydliga mål med uppdraget och vill arbeta för att Halland ska få ett huvudkontor för en statlig myndighet.
– De halländska behoven har blivit åsidosatta ur ett statligt perspektiv på grund av att det finns en felaktig bild om att vi är ett litet län i periferin, säger han.