Statistik över förseningar för Öresundståg i Halland 2022

Nio av tio Öresundståg som passerade Halland kom i tid under 2022.
– Vi är inte nöjda. Vi har högre målsättning än det här, säger Daniel Moddiggård, chefsstrateg och tillförordnad trafikchef på Hallandstrafiken.