Spridningen av covid-19 i Halland har bromsat in

Höstens covidtopp kan vara nådd men smittspridningen är fortfarande påtaglig och påverkar sjukvården i Halland.
– Det är naturligtvis en belastning på vården, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.