Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Sjukvårdsprojektet permanent men arbetsbördan har vuxit

Det lyckade projektet med läkare som gör hembesök hos patienter anslutna till hemsjukvården var nära att läggas ner. Men pandemin har satt fokus på patientgruppen multisjuka äldre och nu har projektet permanentats.

Våren 2015 påbörjades projektet med att läkare åker hem till äldre patienter inom hemsjukvården i stället för att de ska behöva åka in till sjukhus. Bara att ta sig till vårdcentral eller sjukhus kan vara mycket svårt för den här patientgruppen. Dessutom innebär det risker för de äldre att befinna sig i den ovana sjukhusmiljön. De äldre riskerar till exempel att drabbas av förvirring eller infektioner.

Ett utökat och förbättrat samarbete mellan olika vårdaktörer som lyder under olika huvudmän har hela tiden varit en viktig del. Dessa är läkare i hemsjukvården, vårdcentralerna, Hallands sjukhus och kommunerna.

Bilen en liten vårdcentral

De sju läkarna som finns till hands för patienterna i Halland har varsin bil som är utrustad som en liten vårdcentral. Barbro Asserlund täcker Varberg.

– Kommunsjuksköterskan kontaktar oss om det behövs och vi kan ofta göra hembesök samma dag. Det är alltid patienterna själva som avgör om de önskar hembesök, säger hon.

Läkarna i hemsjukvården rondar även korttidsboenden där patienterna ofta är väldigt sköra. Att åka in och ut från sjukhuset innebär en onödigt stor påfrestning.

– Den här modellen är superspännande och jättebra för patienterna. Den är utvecklingsbar och går helt hand i hand med hur vi ska jobba framåt. En större utveckling av verksamheten är samtidigt en resursfråga och innebär i så fall att vi måste rekrytera fler läkare, säger Anette Karlsson, verksamhetschef för läkarmedverkan i hemsjukvård.

Barbro Asserlund, läkare, åker hem till patienterna. I hennes bil finns finns all utrustning hon kan behöva för att genomföra rätt så avancerad vård. Bild: Annika Karlbom
Barbro Asserlund, läkare, åker hem till patienterna. I hennes bil finns finns all utrustning hon kan behöva för att genomföra rätt så avancerad vård. Bild: Annika Karlbom

Den vård som Barbro Asserlund och hennes läkarkolleger kan genomföra i hemmet är häpnadsväckande avancerad. De kan till exempel ge intravenöst dropp och antibiotika vid infektion och vattendrivande läkemedel i injektionsform vid till exempel hjärtsvikt. Vården följs sedan upp dagligen via kommunsköterskorna.

– För oss kommunsköterskor är det väldigt positivt att ha en läkare att bolla med. Vi har tidigare varit väldigt ensamma, säger Ann-Charlotte Edentoft, kommunsköterska i Väröbacka.

Arbetsbördan har ökat

Det som är mindre positivt är att arbetsbördan har ökat markant. Med samma bemanning ska de nu hantera en patientgrupp som är betydligt sjukare än tidigare.

De arbetar med en patientkategori där fokus ligger på att förbättra eller upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt. Läkarna i hemsjukvården bedömer ibland att resurserna i hemmet inte räcker till utan ser att sjukhusets resurser skulle kunna ge ett mervärde för patienten. Då finns möjlighet till direktinskrivning på en vårdavdelning på sjukhuset utan att patienten behöver gå omvägen via akutmottagningen.

– Det är tillfredsställande att arbeta som läkare på det här sättet. Man ser helheten kring patienten på ett annat sätt och anhöriga är involverade i tidigt skede, oftast deltar de vid hembesöken antingen personligen eller via telefon, säger Barbro Asserlund.

De skulle önska att de kunde nå ut till fler och ha ett utökat samarbete med sjukhuset.

Pandemin fick konsekvenser

I maj 2020 togs beslut att föra över projektet i ordinarie drift från och med den 1 januari i år. Under förra våren fram till årsskiftet utökades bemanningen på grund av pandemin. Arbetsbördan för involverade kommunsköterskor och behovet av fler läkare i hemsjukvården har dock ökat.

Läkarmedverkan i hemsjukvården, Barbro Asserlund läkare, och kommunsjuksköterska Ann-Charlotte Edentoft Bild: Annika Karlbom
Läkarmedverkan i hemsjukvården, Barbro Asserlund läkare, och kommunsjuksköterska Ann-Charlotte Edentoft Bild: Annika Karlbom

Läs mer: Doktorn som kommer hem när du blir sjuk