Sjuksköterskors uppropsbrev fick effekt utanför Region Halland

Nästan tusen sjuksköterskestudenter stod bakom ett uppropsbrev om högre löner – vilket gav effekt i Västra Götaland. Nyexaminerade Lovisa Regnér skrev på men jobbar nu i Halland till en lägre lön.