Sjuksköterskor i Halland beordras att arbeta övertid

En vecka in i vårdkonflikten har Region Halland redan använt sig av så kallat skyddsarbete vid minst 70 tillfällen. Det innebär att sjuksköterskor beordrats att arbeta övertid med hänvisning till akut fara för liv och hälsa.
Centralt har Vårdförbundet hotat att straffa arbetsgivare som missbrukar skyddsarbete genom att ta ut medlemmar i strejk.