Sjukhuset söker bajsdonatorer

Att man kan donera blod, organ och spermier har nog de flesta hört talas om. Nu söker Region Halland även bajsdonatorer.
– Bortsett från äckelkänslan så är det inte så dramatiskt och man gör något väldigt viktigt för svårt sjuka människor, säger läkaren Arne Kötz, som driver arbetet på sjukhuset i Halmstad.