Sex års fängelse för IS-mamman

Den så kallade IS-mamman från Vallås döms till sex års fängelse för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse.
Hon ska kvarstanna i häktet tills domen vinner laga kraft.

ANNONS
|

Fem veckor efter att rättegången i en av Stockholms tingsrätts säkerhetssalar avslutades kom så till sist domen mot den 49-åriga kvinnan från Halmstad. Förseningen har både berott på rättsfallets komplexitet och covidutbrott bland rättens ledamöter.

Av domen framgår att tingsrätten inte anser det bevisat att kvinnan begick brotten genom aktivt handlande, så som åklagarna i första hand gjorde gällande i rätten.

I stället menar domstolen att det rör sig om ett så kallat underlåtenhetsbrott, som åklagarna hade som andrahandsyrkande. Det vill säga att mamman inte hindrade sonen från att lämna bostaden för att agera som barnsoldat.

Tingsrättens uppfattning är också att kvinnan måste ha förstått att sonen utnyttjades som barnsoldat. I domen står att hon ”inte har vidtagit adekvata åtgärder för att förhindra detta, och har inte heller velat hindra det, utan att hans roll som barnsoldat har varit i enlighet med hennes övertygelse”.

ANNONS

I och med att det är första gången en svensk domstol prövar ett fall som handlar om användande av en barnsoldat har såväl jurister som allmänhet väntat med spänning.

Ovanligt även internationellt

Även i en internationell kontext är målet ovanligt, eftersom de rättsfall som prövats i andra länder i regel handlat om barn som rövats bort från sina familjer.

När det gäller den så kallade IS-mamman från Vallås hävdade åklagarna att det var hon själv som låtit sin näst yngste son tjänstgöra som soldat för Islamiska staten i Syrien, från det han var 12 år 2013 till hans 15-årsdag i maj 2016.

Som HP tidigare beskrivit, när tidningen bevakade rättegången på plats i Stockholm, finns det inga konkreta bevis på att kvinnan handgripligt varit med och uppmanat sin son att bli barnsoldat för IS i Syrien.

Bevisningen har också försvårats av att målsäganden själv dog i striderna i Syrien som 16-åring 2017, och därmed inte kan berätta något.

Även hans två år äldre bror – som enligt kvinnan var den som bestämde över familjen redan när han var 14 år och pappan dött i strid för IS – stupade som IS-krigare. Trots detta byggde åklagarna mycket av sin bevisning mot kvinnan på sådana uppgifter som hennes äldste son skrivit i olika meddelanden, framför allt till barnens farmor i Halmstad.

ANNONS

Bara indicier

Försvarsadvokaten Mikael Westerlund påpekade flera gånger under rättegången att all bevisning bara var indicier.

Bland annat hävdade han att det rent juridiskt var ointressant huruvida kvinnan rest till Syrien frivilligt och om hon sympatiserat med Islamiska staten. Han pekade på att det i sig inte var något bevis för att hon ska ha låtit sonen vara barnsoldat.

Försvarsadvokat Mikael Westerlund påpekade vid rättegången att det inte spelar någon roll om kvinnan åkt frivilligt till Syrien eller om hon sympatiserat med IS. ”Det är inte bevis för att hon låtit sin son bli barnsoldat”, hävdade han.
Försvarsadvokat Mikael Westerlund påpekade vid rättegången att det inte spelar någon roll om kvinnan åkt frivilligt till Syrien eller om hon sympatiserat med IS. ”Det är inte bevis för att hon låtit sin son bli barnsoldat”, hävdade han. Bild: Anders Holmer

Ändå lade åklagarna Reena Devgun och Karolina Wieslander mycket energi på att visa hur den så kallade IS-mamman från Vallås frivilligt reste till Syrien för att hon ville leva i ett land med strikta sharialagar.

Inte blanda kvinnor och män

De visade detta genom att gå igenom hur hon redan i Halmstad dragit sig undan det vanliga sättet att leva – bland annat genom att hon ville att män och kvinnor inte skulle träffas om de inte var gifta med varandra.

”Som vårdnadshavare hade kvinnan ett tillsynsansvar och en skyldighet att hindra och skydda sonen från att vara barnsoldat”, påpekade kammaråklagare Reena Devgun vid rättegången.
”Som vårdnadshavare hade kvinnan ett tillsynsansvar och en skyldighet att hindra och skydda sonen från att vara barnsoldat”, påpekade kammaråklagare Reena Devgun vid rättegången. Bild: Anders Holmer

Kvinnan ska också ha försökt påverka sina barn genom att hålla dem undan västerländska intryck och genom att visa dem al-Qaidas filmer med sånger om att de som dör i strid för Allah blir martyrer.

Dessutom menade åklagarna att hon måste ha varit medveten om att hennes make redan under tiden då de bodde i Halmstad var en militant jihadist.

Åklagarna lyfte också fram att kvinnan i sina kontakter med omvärlden aldrig sagt till någon att hon var i Syrien mot sin vilja och att hon aldrig bett om hjälp att komma ut ur det krigshärjade landet.

ANNONS

I det sammanhanget visade de under rättegången även att kvinnan hade tillgång till bankkonton med pengar som hon hade kunnat använda till att lämna Syrien med sina barn.

I rättssalen förklarade 49-åringen att sonen sagt att han fått vapen i gåva av personer som känt hans pappa – och att hon därför inte kopplade det till att han var barnsoldat. I stället ska hon ha sagt åt pojken att lämna tillbaka vapnen eller sälja dem.

Tillsynsansvar

Åklagarna påpekade dock att hon som vårdnadshavare hade ett tillsynsansvar och en skyldighet att hindra och skydda sonen från att vara barnsoldat.

Dessutom ansåg de att mammans kontakt med sin bror i Sverige är ett starkt bevis. När han beklagade att hennes söner dött, svarade hon nämligen att hon var ”glad för deras skull, för att detta var deras önskan”.

Åklagarna yrkade därför på ett långt fängelsestraff, på minst åtta år, för att kvinnan låtit sin son vara barnsoldat.

Den så kallade IS-mamman från Vallås har sedan september förra året suttit inlåst här på Kronobergshäktet i Stockholm.
Den så kallade IS-mamman från Vallås har sedan september förra året suttit inlåst här på Kronobergshäktet i Stockholm. Bild: Anders Holmer

Patricia Rakic Arle, som är chef för krigsbrottsgruppen vid Noa (Polisens nationella operativa avdelning), har tidigare uttalat sig i HP om att hon förväntar sig att domen i fallet med barnsoldatens mamma kommer att överklagas – oavsett vad domstolen kommer fram till.

– Jag tänker inte bara på en överklagan till hovrätten, utan troligen kommer målet också att prövas ända upp i Högsta domstolen så att vi får en vägledning inför framtiden, menar hon.

ANNONS

Öronmärkt resurser

Att det är viktigt att gå till botten med krigsbrott som begåtts av svenska medborgare förklarar hon bland annat med de internationella avtal som Sverige förbundit sig att följa.

– Vi visar att vi tar detta på allvar genom att vi har öronmärkt resurser för att kunna lagföra sådana här brottslingar. I min grupp ingår 15 polisiära utredare och två analytiker, säger Patricia Rakic Arle.

– Alla våra förundersökningar leds dessutom av åklagare som har specialkunskaper om krigsbrott. Även om de också handlägger andra ärenden så finns det ett tiotal åklagare med den inriktningen, säger hon apropå de två som haft hand om förundersökningen mot den 49-åriga kvinnan från Halmstad.

LÄS MER:IS-mamman hävdar att sönerna bestämde över henne

LÄS MER:Åtalade kvinnan: Förstod först när han dog

LÄS MER:Åklagare yrkar på flera års fängelse för IS-mamman

ANNONS