Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Samtliga läkare frias efter ung patients död

Mattias Wejrot var 20 år när han insjuknade akut sommaren år 2001. Ett halvår senare var han död, drabbad av en extremt snabbt växande testikeltumör, med spridning till lungorna. Pappan anmälde sex läkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Samtliga frias.
Läkarna anser att de har handlat riktigt. Urologerna i Halland har inte tidigare sett något liknande fall.
Pappan Bengt Wejrot, direkt efter att ha läst beslutet:
- Det får inte hända igen, men jag vet att det kommer att ske.
När Mattias Wejrot togs in akut på Sjukhuset i Varberg för smärtor i sidan visade njurröntgen inget anmärkningsvärt. Under hösten bedömdes tillståndet som en testikelinflammation.
Han sökte på nytt sedan han upptäckt blod i urinen, men uteblev från bokad cystoskopi, en undersökning av urinblåsan med optiskt instrument.
Först i början av november konstaterades testikeltumören, och Mattias opererades. Lungröntgen visade ett flertal tumörförändringar.
Så skrevs han ut, men sökte igen för rethosta. Mattias hade svårigheter att andas, och hostade upp blod. Efter en vecka var han tillbaka på sjukhuset. Lungförändringarna hade gått snabbt. Han fördes över till Sahlgrenska och sedan till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, där han avled den 15 januari i fjol.
Bengt Wejrot anmälde till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. I december berättade han även om sin kritik i HN.
Han ifrågasatte att sonen skrivits ut så snart efter operationen, att han inte fördes över direkt till Sahlgrenska och vilka mediciner som ordinerats. Vidare att inte sonen lades in på en intensivvårdsavdelning vid återkomsten till Sjukhuset i Varberg, och att föräldrarna inte informerades när han transporterades vidare.
Verksamhetschefen vid kirurgkliniken i Varberg mötte föräldrarna efter Mattias död, och förklarade att det fanns en del som kan diskuteras i enskilda personers hantering av fallet. Däremot såg han inga brister i klinikens rutiner.
Pappan ville att han skulle göra en anmälan enligt lex Maria - sjukvårdens skyldighet att anmäla misstankar om egna misstag. Det fanns det, enligt verksamhetschefen, inget skäl för.
Docenten Jan-Erik Johansson har lämnat ett utlåtande till HSAN. Han anser att patienten snabbare skulle ha fått komma till en expert, en urolog, efter ett par sjukvårdsbesök i oktober. När det allvarliga läget stod klart skulle skiktröntgen och kontakt med onkolog ha skett tidigare. Dessutom saknades en läkare med det övergripande ansvaret för just den här patienten.
Från det att patienten sökt för blod i urinen till att cellgiftsbehandlingen sattes in tog det sex veckor. Tillräckligt snabbt för den absoluta majoriteten av testikeltumörer, anser docenten.
Efter det ovanliga och tragiska förloppet arrangerades ett möte för Hallands urologer. Där konstaterades att andningssvårigheter är en mycket ovanlig utveckling i samband med testikelcancer.
Dessutom kom inget provsvar om ett ämne som markerar att det kan finnas tumörer, förrän Mattias på nytt tagits in på Sjukhuset i Varberg.
HSAN ser inget som läkarna kan lastas för, även om det var beklagligt att föräldrarna inte hann informeras inför förflyttningen till Sahlgrenska.
Handläggningen har varit något långsam. Men det har inte varit någon orimligt lång tid, och det är inte troligt att en tidigare diagnos hade ändrat förloppet. Klinikens rutiner har följts, anser nämnden.
Ett resultat av uppmärksamheten kring det ovanliga fallet kan bli att cellgiftsbehandling kan komma att sättas in tidigare, redan när det finns markörer på tumörer. Ett PM för handläggning av "akut testikel" ska tas fram.
Dessuom är det angeläget att öka medvetenheten både inom sjukvården och allmänheten om att testikelsjukdomar kan ha snabba och allvarliga förlopp.
För säkerhets skull har ett prov tagits på Mattias 18-årige bror.
- Det tog närmare tre månader innan vi fick svar. Vi fick ta reda på det, man hade inte orkat skicka ut svaret med posten, säger Bengt Wejrot.
Han ska nu fundera på om han ska överklaga HSAN-beslutet.
- Jag räkande inte med att någon läkare skulle bli fälld genom min anmälan. Vad jag ville åt var brister i vårdkedjan. Hade det varit kurage i verksamhetschefen hade han anmält själv, säger Wejrot.


fotnot: Den läkare som var verksamhetschef vid tillfället har numera slutat. HN sökte i går kväll hans efterträdare, men han lät hälsa via sjukhusets växel att han var beredd att kommentera ärendet först i dag, onsdag.