Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Så prioriteras vaccinet i fas 4

Region Halland kommer att prioritera efter ålder när den fjärde fasen av vaccinationen inleds - och äldst går först. Exakt hur åldergsrupperna kommer att delas in är inte spikat ännu.

Vecka 24, alltså i mitten av juni, är planen att fas 4 av covid-19-vaccineringen ska inledas. I den fjärde och sista fasen inkluderar personer som är mellan 18 och 59 år och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Då det handlar om många individer totalt sett kommer det att göras en ytterligare indelning och prioritering - där ålder blir den faktor som avgör dels när man kan boka tid och dels när man kan få sin första spruta.

De äldsta inom gruppen är alltså först ut och sedan rör dig turordningen nedåt med fallande ålder.

– Exakt hur indelningen av de olika åldersgrupperna kommer att se ut är vi inte helt klara med ännu. Det är inte heller säkert att alla grupper kommer att ha lika stora åldersspann. Det beror på storleken på grupperna. Men vi får titta på bokningskapaciteten och göra en bedömning som känns vettig, säger Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland.

Att ålder blir den avgörande faktorn har att göra med att ålder är den tydligast kopplade riskfaktorn till att bli allvarligt sjuk i covid-19. Prioriteringen kommer att se ut på liknande sätt i andra delar av landet, enligt en kartläggning som SVT har gjort.

En tidpunkt gällande vaccinstart för fas 4 finns alltså. Däremot är det inte klart ännu när bokningen öppnar.

– Det beror på hur snabbt det går nu i fas 3 och hur stort intresset är för att få vaccin. Men när vi ser att vi börjar närma oss slutet på fas 3, då kan vi öppna bokningen för fas 4, säger Johanna Wiechel Steier.

Hur ska ni göra för att undvika det kaos som kan uppstå om alla i fas 4 försöker boka samtidigt?

– Vi kommer att vara väldigt tydliga med när man kan boka, beroende på ålder. Alla som ingår kommer att få ett brev med vad som gäller, och det kommer även att finnas information på 1177 och Region Halland.

Regeringens övergripande mål, som även är Region Hallands mål, är att alla som vill ska ha fått sin första dos den 16 augusti. Det målet kvarstår - men det ska tilläggas att slutdatum har flyttats fram sedan sedan vaccineringen inleddes. Bland annat till följd av att tillgången på vaccin periodvis har varit begränsad.

– Nu ser vi dock att vi troligen kommer att nå målet om att alla över 65 ska ha erbjudits sin första dos innan mitten av maj, säger Johanna Wiechel Steier.

Fakta: Vaccineringen - några datum

• 16 maj: Alla över 65 år som vill ska ha erbjudits sin första vaccindos.

• Vecka 24 (mitten av juni): Vaccineringens fas 4 inleds. När bokningen öppnar är inte klart ännu.

• 16 augusti: Alla över 18 år som vill ska ha erbjudits sin första vaccindos.