Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Polisen som under våren haft ett ökat inflöde av anmälda brott i nära relationer. Det är även fler män som sitter häktade för den här typen av brott. Även Halmstads tingsrätt märker av ökningen av relationsbrott.  Bild: Andreas Olsson
Polisen som under våren haft ett ökat inflöde av anmälda brott i nära relationer. Det är även fler män som sitter häktade för den här typen av brott. Även Halmstads tingsrätt märker av ökningen av relationsbrott. Bild: Andreas Olsson

Så påverkar pandemin Halland

Polisen och kvinnojourer vittnar om att våld i nära relationer ökar och industrin på flera håll i länet har problem med materialtillgång. Det visar den senaste lägesbilden från de halländska kommunerna.

HN har tagit del av den information som de halländska kommunerna veckovis rapporterar till Länsstyrelsen i Halland. I den senaste lägesrapporten, daterad 3 maj, rapporterar Varberg och Kungsbacka om smitta hos brukare på boende och hemtjänst – trots att personerna har blivit vaccinerade. De flesta patienterna har dock ett snabbare tillfrisknade och lindrigare symtom.

Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten minskat från 7 till 6,7 procent under mars. Men Halmstad, Laholm och Hylte har just nu påverkan på industrin på grund av begränsad materialtillgång.

Även länets kvinnojourer har gett sin bild på pandemins effekt. Fler kvinnor söker hjälp och den bilden delas av Polisen som under våren haft ett ökat inflöde av anmälda brott i nära relationer. Det är även fler män som sitter häktade för den här typen av brott och Halmstads tingsrätt märker också av ökningen av relationsbrott.

På grund av pandemin har Varbergs kommun fler ansökningar som rör relationsvåld, missbruk och barn- och familjeärenden och Halmstads kommun får signaler om att flickor som är hårt hållna hemifrån är särskilt utsatt under pandemin. Kommunen rapporterar även om oro från elever och personal gällande närstudier på gymnasiet.

Lättnader för idrottsutövare och daglig verksamhet

På flera håll i länet har kommunerna vidtagit åtgärder av olika slag. Varbergs kommun har startat upp dagverksamhet för dementa och Laholm har tagit fram riktlinjer för idrottsmatcher och avser att tillåta enstaka matcher.

I Falkenberg har kommunstyrelsen fått makten att besluta om vistelseförbud enligt begränsningsförordningen. I vanliga fall är det kommunfullmäktige som tar beslut om att exempelvis stänga en park eller en badplats.

– Vi gör så här för att kunna fatta brådskande beslut fortare eftersom kommunstyrelsen kan sammankallas snabbare. Vi har inte pekat ut några specifika platser och hoppas att vi inte behöver göra det, säger Lina Weetman, administrativ chef på Falkenbergs kommun.

Så följer verksamheter och besökare rekommendationer

Under förra veckan (v 17) besökte Länsstyrelsen i Halland cykelbutiker, trädgårdsbutiker och bygghandlare. Inga brister noterades i verksamheterna men många besökare fortsätter handla i sällskap. Även om cirka 70 procent handlar ensamma. Dock är det endast tio procent som bär munskydd och 20 procent använder handsprit. I övriga Sverige finns det indikationer på en försämring av efterlevnaden då många län rapporterar trängsel på uteserveringar och att restauranger har svårt att hantera gäster som flyttar ihop bord trots personalens tillsägelser.