Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Rustar mot våldsverkare

Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism prioriteras olika. Falkenbergs kommun var bland de första att upprätta en. I Varberg är den på gång.

Mircea Nitescu har arbetat med säkerhetsfrågor i Varbergs kommun i tre år. Tills för något år sedan handlade hans arbete till stor del om väderrelaterade ärenden. Men för ett halvår sedan gav kommunstyrelsen i Varberg Mircea Nitescu uppdraget att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Han räknar med att vara klar inom kort. Planen ska fastställas i kommunfullmäktige i början av nästa år.

Läs också: "Kommunerna bör titta på vilka risker som finns"

Arbetet är angeläget, menar Mircea Nitescu.
– Vi ska inte bli överkörda av omständigheterna. Vi måste ha en handlingsplan. Sannolikheten att något händer är stor. Vi måste vara beredda. Det handlar till exempel om sociala risker i samband med invandring, men det handlar inte om en speciell folkgrupp. Det är viktigt att poängtera att våldsbejakande grupper finns både till höger och vänster, i olika etniska grupper och till och med bland fotbollshuliganer.
I den handlingsplan som Mircea Nitescu så småningom ska presentera för fullmäktige föreslår han till exempel utbildningsinsatser för kommunens anställda.
– Det gäller att stötta dem och se till att de blir bekanta med frågorna. Vissa är blinda och ser inte problemen, andra överreagerar. Vi kan inte jobba annat än förebyggande. Har ett brott begåtts är det polisen och SÄPO som tar hand om det.

Enligt Mircea Nitescu är läget lugnt i Varberg. Han har inte fått några signaler om grupper som förebereder den form av brott som han arbetar med att förebygga.
– De gäller att fånga problemen tidigt och att hitta ett sätt att samleva som är bra för alla parter. Det är en lång process. 

I Falkenbergs kommun har det funnits en handlingsplan mot våldsbejakande extremism sedan slutet av förra året. 
– Den är inte fastställd i fullmäktige, men dåvarande kommunchefen är informerad om den, förklarar Susanne Hörnstein, enhetschef på socialförvaltningens behandlingsenhet. 

Susanne Hörnstein betonar att det viktigaste när det gäller att bekämpa våldsbejakande extremism är samarbete och lokal kunskap. Socialförvaltningen samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 
– Vi träffas regelbundet för att diskutera denna fråga. Ibland är polisen med. Kommunen har inte byggt upp en särskild organisation för problematiken med våldsbejakande extremism. Vi följer de rutiner som finns angående oro för barn.

Den handlingsplan som finns för Falkenbergs kommun kom till när Susanne Hörnstein utsågs till kommunens kontaktperson gentemot Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Resultatet är en halv A4 som beskriver kommunens barn- och ungdomspolicygrupp och vad den ansvarar för samt vart man ska vända sig som anställd inom någon av förvaltningarna. 
– Vår plan är inte särskilt omfattande, men den förklarar vem som gör vad och är konkret, förklarar Susanne Hörnstein.
– Den viktigaste uppgiften för oss i gruppen är att utbilda dem som arbetar med ungdomar och att ha ett nära samarbete med polisen.  Läget är lugnt i Falkenberg. Vi har inte fått några indikationer på något annat från varken polisen eller SÄPO. Vi har dessutom en dialog med representanter för moskén för att fånga upp om det finns oro kring en grupp ungdomar, eller en enskild person.

Vad används handlingsplanen till?
– Den visar hur vi ska jobba när det gäller till exempel kunskapshöjande insatser. Den är bra att falla tillbaka på om någon har synpunkter på de utbildningar som vi vill göra. 

Vad ska en förälder eller annan nära anhörig göra om man misstänker att en ung människa riktar sina tankar i en riktning som oroar?
– Ta kontakt med barn- och ungdomsenheten som kan slussa vidare. 

Vilka tecken ska man vara vaksam på?
– Svårt att svara på. Anledningen till att ungdomar vänder sig våldsbejakande organisationer är komplex.
– Det är viktigt är att vuxna som uppfattar extrema våldsbejakande åsikter hos ungdomar vågar samtala med ungdomen.