Regionen vill att fler ska anlita privata vårdgivare

När Region Halland inte kan erbjuda vård inom rimlig tid hänvisas ofta patienterna till upphandlade privata vårdgivare med kortare väntetid. Mer än hälften väljer ändå att stå kvar i kön till Hallands sjukhus.
Nu ändrar regionen sina rutiner så att patienterna i stället föreslås en namngiven privat vårdgivare och bara behöver agera om de misstycker.