Region Hallands upphandling bedöms bryta mot lagen

Region Hallands mångmiljonupphandling av nytt journalsystem kan vara olaglig. Om Konkurrensverkets preliminära bedömning slås fast kan regionen bli skyldig att betala 10 miljoner kronor i böter.